Tent ลานกางเต้นท์บรรยากาศริมแม่น้ำปิง

กางเต๊นท์ริมแม่น้ำปิง

ลานกางเต้นท์บรรยากาศริมแม่น้ำปิง ที่ท่านตื่นมายามเช้าพร้อม กับหมอกขาวบนพื้นผิวของลำน้ำปิง มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำ ให้บริการแก่ผู้กางเต้นท์ …

 

อัตราค่าบริการสำหรับกางเต้นท์

เต้นท์ (พักได้ 2-3 คน) ขนาดเต้นท์ กว้าง 2.1 x ยาว 2.1 x สูง 1.70 ม. พร้อมชุดเครื่องนอนปิคนิค 200 บาท / เต้นท์
เต้นท์ (พักได้ 4-5 คน) ขนาดเต้นท์ กว้าง 2.7 x ยาว 2.7 x สูง 2.0 ม. พร้อมชุดเครื่องนอนปิคนิค 300 บาท / เต้นท์
นำเต้นท์มาเอง ค่าธรรมเนียม กางเต้นท์ 50 บาท / เต้นท์

ลานกางเต้นท์ริมแม่น้ำปิง
ลานกางเต้นท์ริมแม่น้ำปิง
ลานกางเต้นท์ริมแม่น้ำปิง
ลานกางเต้นท์ริมแม่น้ำปิง 
ลานกางเต้นท์ริมแม่น้ำปิง
ลานกางเต้นท์ริมแม่น้ำปิง
ลานกางเต้นท์ริมแม่น้ำปิง