riversidepark-tak จุดพักรถ พักคน


จุดพักรถ พักคน แห่งใหม่ กึ่งกลางระหว่าง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ บนถนนพหลโยธิน ที่ท่านไม่อาจเชื่อได้หากไม่เห็นด้วยตาตัวเอง ว่าที่แห่งนี้ติดแม่น้ำปิงที่กว้างขวางไหลทอดยาวสุดสายตา ที่ท่านสามารถชื่นชมชมทัศนียภาพที่งดงาม บรรยากาศที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว พร้อมชิมอาหารรสเลิศกับปลาแม่น้ำ ริมแม่น้ำปิง ร้านกาแฟสดที่หอมกรุ่น บรรยากาศสบาย สบาย ขนมของฝาก และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ท่านสามารถสัมผัสได้ง่ายที่สุด เพียงแวะเข้ามาที่ ริเวอร์ไซด์ปาร์ค ตาก แล้วท่านจะไม่ผิดหวัง …