Speed BoatSpeed Boat บริการเรือเร็ว สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมทิวทัศน์ธรรมชาติโดยรอบลำน้ำปิงตลอดสาย ที่ไปได้หลายคน หรือทั้งครอบครัว